ПОКАЗАТЕЛИ НА ШАМОТНИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

– Нормални тухли

– Прави тухли

– Брусове

– Плочи

-Тухли стоящ клин

– Тухли лежащ клин

– Тухли пети

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЪЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ НА ДОМЕННИ ПЕЩИ

– Нормални тухли

– Радиални тухли

– Тухли пети

– Изделия за пълнеж

ИЗДЕЛИЯ ЗА ЧУГУНОВОЗНИ КОФИ

– Заключваща тухла

– Тристранен клин

ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМАНОРАЗЛИВНИ КОФИ

– Стопорни тръби

– Нормални тухли

– Гнездови тухли

ИЗДЕЛИЯ ЗА НАГРЕВАТЕЛНИ КЛАДЕНЦИ

– Изделия за изграждане на капака

– Изделия за керамични рекуператори

ИЗДЕЛИЯ ЗА СВОДОВЕ НА МЕТОДИЧНИ ПЕЩИ

ИЗДЕЛИЯ ЗА СИФОННО РАЗЛИВАНЕ НА СТОМАНА

– Фунии

– Литникови тръби

– Четири и осемходова звезда

– Тройник

– Ъглов сифон

– Междинен сифон

– Междинен сифон с две мъжки муфи

– Междинен сифон с горен отвор

– Краен сифон

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВАРОВИ ПЕЩИ

– Радиални тухли

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЪРТЯЩИ ПЕЩИ

– Тухли стоящ клин

ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОРЕЛКИ

– Изделия за горелки на парни котли

НОСАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ

– Носачи за тиглови пещи

– Носачи за камерни и тунелни пещи

ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ

Имате планиран проект?

Нека го построим заедно!