БОКСИТОВИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

– Изделия за сводове на електродъгови пещи

ИЗДЕЛИЯ ОТ ОГНЕУПОРНИ БЕТОНИ

– Изделия за тиглови пещи

– Изделия от огнеупорни бетони за стоманолеенето

ТОПЛОИЗИОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ КЕРАМИЧНИ ВЛАКНА

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ШАМОТНИ ИЗДЕЛИЯ

КИСЕЛИННОУСТОЙЧИВИ ИЗДЕЛИЯ

ШЛИКЕРНО-ЛЯТИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

Имате планиран проект?

Нека го построим заедно!