Други огнеупорни материали

 

БОКСИТОВИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ


- Изделия за сводове на електродъгови пещи


Описание
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ОГНЕУПОРНИ БЕТОНИ


Описание
Описание

- Изделия за тиглови пещи


Описание
- Изделия от огнеупорни бетони за стоманолеенето
Описание
Описание
Описание
ТОПЛОИЗИОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ КЕРАМИЧНИ ВЛАКНА
Описание
Описание
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ШАМОТНИ ИЗДЕЛИЯ
Описание
КИСЕЛИННОУСТОЙЧИВИ ИЗДЕЛИЯ
Описание

 

ШЛИКЕРНО-ЛЯТИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

Описание