Шамотни огнеупорни изделия

 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ШАМОТНИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


- Нормални тухли
Описание
- Прави тухли
Описание

 

- Брусове

Описание
- Плочи
Описание
- Тухли стоящ клин
Описание
- Тухли лежащ клин
Описание
- Тухли пети
Описание

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЪЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ НА ДОМЕННИ ПЕЩИ


- Нормални тухли
Описание
- Радиални тухли
Описание
- Тухли пети
Описание
- Изделия за пълнеж
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА ЧУГУНОВОЗНИ КОФИ


- Заключваща тухла
Описание
- Тристранен клин
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМАНОРАЗЛИВНИ КОФИ


- Стопорни тръби
Описание
- Нормални тухли
Описание
Описание
- Гнездови тухли
Описание
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА НАГРЕВАТЕЛНИ КЛАДЕНЦИ


- Изделия за изграждане на капака


Описание
Описание
- Изделия за керамични рекуператори
Описание

ИЗДЕЛИЯ ЗА СВОДОВЕ НА МЕТОДИЧНИ ПЕЩИ


Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА СИФОННО РАЗЛИВАНЕ НА СТОМАНА


- Фунии


Описание

 

- Литникови тръби

Описание

 

- Четити- и осемходова звезда

Описание

 

- Тройник


Описание
Описание
Описание

 

- Ъглов сифон

Описание
Описание
- Междинен сифон
Описание
- Междинен сифон с две мъжки муфи
Описание

 

- Междинен сифон с горен отвор

Описание

 

- Краен сифон

Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВАРОВИ ПЕЩИ


- Радиални тухли


Описание

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЪРТЯЩИ ПЕЩИ


- Тухли стоящ клин
Описание

 

ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОРЕЛКИ


- Изделия за горелки на парни котли


Описание
Описание
Описание
- Радиални изделия
Описание

 

НОСАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ


- Носачи за тиглови пещи
Описание
- Носачи за камерни и тунелни пещи
Описание
Описание
Описание
ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ
Описание
Описание